Personvernerklæring


Innledning

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Charlotte Hagen Edvardsen, nettside www.charlottehagen.no, behandler din personlige informasjon i forbindelse med epostmarkedsføring og - kommunikasjon. Vi ber deg ettertrykkelig om å nøye lese denne personvernerklæringen og våre bruksbetingelser da du ved besøk på og bruk av innholdet på våre nettsider, samt ved bestilling av gratis produkter og abonnement på vårt nyhetsbrev samtykker til innholdet i disse.


Sist oppdatert og gjeldende fra 03.04.2024.


Behandlingsansvarlig

Charlotte Hagen Edvardsen er ansvarlig for foretakets behandling av personopplysninger.


Personopplysninger som lagres

Avhengig av tjeneste eller produkt du bestiller, lagrer vi med ditt samtykke: e-postadresse og navn. 


Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.


Kjøpshistorikk og innsikt i adferd i våre poster på sosiale medier benyttes til å gi anbefalinger og promotere mine tjenester spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse for å utvikle vårt innhold og våre tjenester i henhold til preferansene og interessene til våre besøkende, abonnenter og kunder. Dette er etter personvernforordningens Art.6.1.f Berettiget interesse.


Betalingsinformasjon ved kjøp sendes til hver enkelt kunde. Informasjonen blir lagret i Visma Eaccounting sine sider. 


Mindreåriges personopplysninger

Charlotte Hagen behandler ikke vitende opplysninger om personer under 18 år. 


Dersom personer under 18 år ønsker å melde seg på nyhetsbrevet eller kjøpe programmer/pakker/kurs hos Charlotte Hagen, må dette skje med foresatte eller verges uttrykkelige skriftlige samtykke.


Dersom vi gjør oppmerksom på at vi behandler mindreåriges data, vil vi øyeblikkelig slette alle data vi har om vedkommende fra alle våre systemer og programmer.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.


Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling via e-post, zoom eller direktemeldinger via sosiale medier som Facebook og Instagram.


Personopplysninger som MailerLite, vår leverandør av epost/nyhetsbrev, gir oss tilgang på, samt direkte tilbakemeldinger fra registrerte på nyhetsbrevene benyttes for å dokumentere samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, samt måle kvalitet, engasjement og interesse så vi kan forbedre vårt innhold i tråd med hva flertallet av våre abonnenter viser størst interesse for.


Dersom du bruker Apple Mail, kan du velge å aktivisere Apple Mail Privacy Protection. Informasjon om hvordan du aktiverer denne funksjonen finner du her: https://support.apple.com/no-no/guide/ipho

Våre sider på sosiale medier som Instagram, Facebook og Linkedin har også innebygde analyseverktøy for å lage anonymiserte rapporter om hvordan de ulike postene/videoene gjør det, slik at vi kan lage mer innhold i tråd med hva følgere viser størst interesse for.

Opplysninger delt i Zoom møter individuelt behandles for å gi deg som kunde den oppfølgingen du etterspør. 


Grunnlaget for behandlingen


Informasjon om navn, e-postadresse, eventuelt adresse, telefon, e-postadresse, organisasjonsnummer benyttes for å oppfylle bestillings – og kjøpsavtaler mellom deg og oss. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6.1b Avtale.


Der du har samtykket vil også opplysningene benyttes til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, samt direktemeldinger via sosiale medier. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6.1.a Samtykke. 


Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.


Kjøpshistorikk og innsikt i adferd i våre poster på sosiale medier benyttes til å gi anbefalinger og promotere våre produkter og tjenester spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse for å utvikle vårt innhold og våre tjenester i henhold til preferansene og interessene til våre besøkende og kunder. Dette er etter personvernforordningens Art.6.1.f Berettiget interesse.


Ditt atferdsmønster på våre landingssider og direkte tilbakemeldinger i våre nyhetsbrev benyttes til å analysere kvalitet (analyse av hvor mange som besøker vår landingsside, hvor mange som bestiller freebie eller melder seg på nyhetsbrevet vårt, hvor mange e poster som har kommet vel frem til din e postadresse, ris og ros eller tilbakemeldinger direkte fra deg når du svarer på nyhetsbrevene), slik at vi kan forbedre og tilpasse vårt innhold i henhold til besøkendes og abonnenters interesser. Grunnlaget for denne behandlingen er også vår legitime interesse etter Art 6.1.f. Berettiget interesse.


Vi minner om at dersom du bruker Apple Mail, så kan du stanse innhenting av informasjon som f eks IP adressen din ved å aktivere Apple Mail Privacy Protection. Se hvordan her: https://support.apple.com/no-no/guide/ipho

Dersom du ikke bruker Apple Mail, har vi dessverre ingen mulighet til å skru av innhenting av de nevnte opplysningene i MailerLite. Det betyr at om du ikke ønsker å være del av slike analyser, så må du ikke melde deg på vårt nyhetsbrev eller bestille freebie fra oss.


Charlotte Hagen Edvardsen behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger ved påmelding til nyhetsbrev etc, ei heller for å levere tjenester. 


Vi lagrer dato og klokkeslett for når den enkelte meldte seg på nyhetsbrevet vårt for å kunne dokumentere samtykke i henhold til personvernloven. Dette etter Art. 6.1.f Berettiget interesse.

Ved 1:1 coaching over Zoom er det naturlig at samtalene kan inkludere informasjon om særlig sensitive opplysninger. Denne informasjonen snakkes om etter både Art 6.1.a Samtykke og Art. 9.2.a Uttrykkelig samtykke. Av hensyn til personvern gjør IKKE Charlotte Hagen Edvardsen automatisk opptak av en til en time. Kunden kan selv velge å ta opptak og lagre disse selv, eller be om at opptak gjøres forutsatt at ingen av vilkårene i våre bruksbetingelser blir brutt. Begge parter er også underlagt streng taushetsplikt som beskrevet i kjøps- og bruksbetingelsene.


Opplysninger innhentet ved kjøp som lagres i Visma Eaccounting for å føre regnskap og etterleve bokføringsloven.


Innhenting av personopplysninger 

Vi innhenter informasjon du velger å avgi på våre nettsider.


Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre landingssider (der du legger igjen e post og eventuelt navn) og i våre nyhetsbrev for å få innsikt i hvor mange som besøker landingssiden, hvor mange melder seg på nyhetsbrev og hvilke nyhetsbrev som kommer frem og ikke, slik at vi kan forsøke å forbedre kvaliteten på dette.


Våre sider på Instagram, Facebook og Linkedin har innebygde anonymiserte analyseverktøy som vi bruker til å se hvilket innhold som gjør det best så vi kan lage mer innhold i tråd med våre følgeres interesser.


Cookies

Cookies er små tekstfiler som lagres i din nettleser når du besøker våre nettsider.

På våre opt-in sider i mailerlite (der du legger igjen epostadressen din for å få freebie`en) benyttes nødvendige cookies for å levere innholdet på siden, måle antall besøkende som bestiller freebie og merke seg lokasjonen til den enkelte abonnent, samt tid og dato for påmelding.

Innebygde cookies i nyhetsbrevene forteller hvor mange e poster som er kommet frem, om noen ikke har fått e poster og hvor mange som har klikket på og åpnet epostene.


For å deaktivere cookies fra nettleseren din, følg disse trinnene:


FOR ANDROID:

Gå inn i nettleseren din og klikk på de 3 strekene øverst til høyre.

Velg Innstillinger.

Velg Personlige nettleserdata

Velg Slett nettlesingsdata

Velg hvilke data du ønsker å slette, og klikk på “Slett data”.

Ferdig 


FOR APPLE PRODUKTER:

Gå til “Innstillinger” på maskinen din

Velg Safari

Velg Avansert

Velg Nettstedsdata

Klikk på “Slett alle nettsteddata”

Ferdig 

PÅ PC:

Mens du er inne i nettleseren, klikk på de 3 små prikkene øverst til høyre.

Velg Innstillinger

Velg Personvern og sikkerhet

Velg Slett nettlesingsdata

Velg for hvilken tidsperiode du ønsker å slette nettlesingsdata fra

Velg type data du ønsker å slette

Klikk på “Slett data” 


Utlevering av personopplysninger til tredjeparter (inkludert liste med lenker til alle leverandørens egne personvernerklæringer)


Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre uten ditt samtykke, med mindre vi er rettslig forpliktet til eller har en dokumentert legitim interesse for det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.


MailerLite driftes innenfor EU/EØS og er underlagt europeiske personvernlover.


Nettmøteleverandøren Zoom driftes fra USA og benyttes utelukkende etter ditt samtykke. En-til-en coaching kan også gjøres over telefon eller ved fysiske møter.


Vi benytter også sosiale medier som Instagram, Facebook og LinkedIn som gir oss anonymisert innsikt i aldersgrupper, lokasjon, hvilke poster som gjør det best og liknende. Ved kommunikasjon via direktemeldinger på sosiale medier, lagres brukernavn og innhold i meldingen. Vi er ikke ansvarlig for hva slags informasjon disse sosiale mediene innhenter om deg ellers.


Vi benytter også produkter fra Microsoft og Google til å skape og lagre ulike arbeidsbøker etc. Dersom du åpner/laster ned dokumenter gjennom disse på din telefon/pc/nettbrett oppfordrer deg til å lese deres personvernerklæringer og bruksbetingelser separat for at du skal ha størst mulig kontroll over hvilke data du deler med hvem.


Vi benytter også skylagringssystemet Google disk.


Vår betalingsløsning Visma Eaccounting innhenter informasjon for å gjennomføre kjøp og beregne riktig MVA.


Nettmøteleverandøren vi benytter til onlinemøter er Zoom. Vi innhenter ingen annen informasjon enn epostadressen din som vi sender møte link til. Du velger selv hva slags informasjon du velger å dele under Zoom møtet. En-til-en coaching-timer lagres IKKE av Charlotte Hagen Edvardsen.. Kunden kan selv velge å ta opptak av møtene og lagre eller be om at opptak gjøres forutsatt at ingen av vilkårene i våre bruksbetingelser blir brutt.


Vi gjør oppmerksom på at denne personvernerklæringen kun gjelder for Charlotte Hagen Edvardsen

.

Våre samarbeidspartnere kan innhente andre typer personopplysninger som vi selv ikke gjør og ikke har innsyn i, derfor anbefaler vi at du leser deres personvernerklæringer også:


Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din bestilling/ ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år fra siste kontakt mellom deg og oss, eller på din anmodning så sant ikke det bryter med juridiske forpliktelser eller dokumenterte berettigede interesser.


Opplysninger innhentet via MailerLite slettes senest 60 dager etter du melder deg av nyhetsbrevet vårt eller ved forespørsel.


En-til-en coaching via Zoom blir ikke lagret av Charlotte Hagen Edvardsen.. Du som kunde kan velge selv å gjøre opptak og lagre eller be om at opptak gjøres forutsatt at ingen av vilkårene i våre bruksbetingelser blir brutt.


Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du har rett til

  • Innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
  • Flytting av egne personopplysninger til andre foretak
  • Retting av feil i opplysningene vi har om deg
  • Å protestere på hvordan vi behandler dine opplysninger
  • Begrensning i vår behandling av dine opplysninger
  • Sletting av opplysninger eller be om å bli glemt.
  • Å få informasjon.


Du har også spesifikke rettigheter i forbindelse med automatiske avgjørelser gjort av dataprogrammer. Du kan lese mer om akkurat disse rettighetene HER.  


Charlotte Hagen Edvardsen benytter seg ikke av programmer og systemer som er å betrakte som «automatiske avgjørelser» per definisjon.


Dersom du mener vi har feilbehandlet din informasjon, eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine, vil vi be deg om å ta kontakt på e-post post@charlottehagen.no og merke eposten «Personvern», så hjelper jeg deg.


Det er også anledning til å klage på vår databehandling til Datatilsynet, men jeg håper du vil ta kontakt direkte først så vi kan få løst saken på en enkel og ukomplisert måte.


Personvernombud

Charlotte Hagen Edvardsen er ansvarlig for at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt av Foretaket.


Informasjonssikkerhet

Vi har også databehandleravtaler med våre datakontrollere som f eks one.com, MailerLite, Zoom og  Visma eAccounting samt en fastlagt prosedyre for avvikshåndtering.


Charlotte Hagen Edvardsen retter seg etter taushetsplikt under 1:1 samtaler over Zoom, og av hensyn til personvern vil Charlotte Hagen Edvardsen ikke gjøre automatisk opptak av disse timene. Du kan velge å be om opptak selv og få lenke til dette opptaket forutsatt at ingen av punktene i våre bruksbetingelser blir brutt.Kontaktinformasjon

Henvendelser med spørsmål om hvordan vi behandler dine data eller ønske om å utøve dine rettigheter kan sendes på epost til post@charlottehagen.no. Vennligst merk eposten med emne «personvern».